Union

Union

Union

Union is dé partner op het gebied van pneumatische tackers. Union levert een ruim assortiment kwaliteit nieten, krammen, brads en schroeven voor de professionele markt.

Union onderscheidt zich door voor elke tacker, ongeacht het merk, de juiste niet, kram, brad en/of schroef uit voorraad te leveren. Om tot de juiste oplossing te komen adviseren wij je om gebruik te maken van de door ons ontwikkelde nietenwijzer.

De producten van Union zijn verkrijgbaar via de professionele tussenhandel.

Compressor informatie

Belangrijke informatie bij het gebruik van compressoren en het probleemloos werken met luchtdruktackers

95 % van de klachten, die onze service afdeling bereikt, zijn terug te voeren op het gebruik van een compressor welke niet geschikt is voor die werkzaamheden.
In het kader van de Wet Productaansprakelijkheid, zijn wij genoodzaakt u op 6 punten te wijzen. Deze hebben indirect met ons product luchtdruktackers te maken. Op deze punten hebben wij nauwelijks invloed en deze vallen dan ook buiten onze verantwoording.

Hieronder treft u een opsomming aan waarop u beslist moet letten, om ervoor te zorgen dat uw luchtdruktacker probleemloos blijft functioneren.

1) Toerental en ketel van uw compressor
a. Gebruik een compressor met een laag toerental (1400 toeren of minder) en een
instelbare druk van 0 – 8 bar of meer.
b. De compressor behoort over een ketel te beschikken met een minimale inhoud van 9,5 liter, om een piek in de luchtafname op te kunnen vangen.

2) Motorbeveiliging
De elektromotor dient te zijn voorzien van een thermische beveiliging.

3) Inschakeldruk van de compressor
De inschakeldruk van de compressor moet boven de 6,0 bar afgesteld zijn.

4) Complete verzorgingsunit
Het is beslist noodzakelijk, dat de compressor of het leidingnet zijn voorzien van een complete verzorgingsunit (te weten stof- en waterafscheider, olievernevelaar en reduceerventiel).

5) Luchtdoorlaat van de slang
Luchtdruktackers tot en met 40 mm hebben een luchtdoorlaat van minimaal  Ø 6 mm nodig. Luchtdruktackers boven 40 mm hebben een luchtdoorlaat van minimaal Ø  9 mm nodig.

6) De doorlaat van de insteeknippel
De doorlaat van de insteeknippel op de tacker moet zijn:
bij 1/4” aansluiting is een Ø  6,5 mm nodig
bij 3/8” aansluiting is een  Ø 7,5 mm nodig.

TOELICHTING OP VERSCHILLENDE PUNTEN:

1) Toerental en ketel van uw compressor
a. Compressoren met een hoog toerental (2800 toeren per minuut) produceren zeer veel vocht. Vijand nummer 1 van elke pneumatische tacker is vocht en stof, dat ook aangezogen wordt door de compressor.
Bovendien hebben hoog toerige compressoren onderstaande nadelen:
– zij zijn niet geschikt voor continu gebruik
– de effectieve luchtopbrengst ligt lager
– het lawaai is veel groter
– zij hebben startproblemen bij spanningsverlies (bijv. bij te lange c.q. te dunne kabel of een lage temperatuur in de winter).
Dit zijn meestal motoren, die opgevijzeld zijn om meer lucht te produceren. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit.

b. Niet de grootte van de ketel bepaalt de kwaliteit en opbrengst van de compressor. Zorg er voor dat iedere dag de lucht uit de ketel wordt gelaten. Bij transportabele compressoren en bij stationaire compressoren twee keer per week het condenswater aftappen.

INDIEN U DE COMPRESSOR UIT WENST TE ZETTEN, GEBRUIK DAN DE AAN/UIT KNOP EN NIET DOOR DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN!!!!!
Dit voorkomt startproblemen en onnodige slijtage.

2) Motorbeveiliging
Een thermische beveiliging hoort op iedere compressor aanwezig te zijn. Motoren tot 1,5 pk zijn meestal van een bimetaal beveiliging voorzien, zonder reset knop. Deze beveiliging voorkomt, dat een motor doorbrandt. Is de motor te warm dan wordt de stroom onderbroken. Is de motor afgekoeld, dan wordt de stroom direct weer ingeschakeld.
Bij motoren vanaf 1,5 pk is de beveiliging ook thermisch geregeld, maar de stroom kan alleen hersteld worden door het indrukken van de knop aan het motorhuis.

3) Inschakeldruk van de compressor
Deze dient bij 6 bar te liggen en beslist niet lager. Uit ervaring weten wij dat geen enkele goedkope en hardlopende compressor hieraan voldoet. Deze compressoren worden in eerste instantie geproduceerd voor huis, tuin en keuken karweitjes. Er wordt geen aandacht besteed aan de specifieke eisen die de verschillende machines vereisen, o.a. de luchtdruktackers, die hierop moeten worden aangesloten.

Aangezien de inschakeldruk van een compressor in verhouding staat met de maximale druk, is het vaak zo, dat goedkope, hoogtoerige compressoren pas bij 4 bar weer beginnen te werken. Gevolg hiervan is, dat bij lange bevestigingsmiddelen of het werken in harde materialen, de bevestigingsmiddelen buiten het te bevestigen materiaal blijven staan.

4) Complete verzorgingsunit
a. Stof- en water afscheider, houdt de stof en het vocht buiten uw luchtdruktacker of ander pneumatisch gereedschap. Vereist is wel, dat deze onderdelen ook regelmatig gecontroleerd en schoongemaakt worden.

b. Olievernevelaar, moet of aan de compressor of in een leidingnet ingebouwd zijn. Speciaal voor kram-, nagel- en nietmachines moet deze ook goed afstelbaar zijn. Als de slang langer is dan 5 meter, adviseren wij om bij machines boven 30 mm maximale lengte, een goed afstelbare (micron) olievernevelaar direct op de machine aan te sluiten. Luchtdruktackers hebben heel weinig olie/vet nodig. Wij adviseren u een speciale zuurvrije olie te gebruiken (ons artikelnummer *4000). Voor de olievernevelaar adviseren wij ons artikelnummer *4001 of *4002.

c. Reduceerventiel moet traploos regelbaar zijn tussen 0 en 10 bar. De goedkopere compressoren hebben vaak een maximale instelbare druk van 8 bar. Dit heeft een negatieve invloed op de inschakeldruk van de compressor. Ons advies voor de juiste instelling van de druk:
– bij korte poten of zacht materiaal, weinig druk,
– bij lange poten of hard materiaal, maximale druk.

5) Juiste luchtdoorlaat van een slang / leidingnet
Als er luchtslangen gebruikt worden, waarvan de doorlaat minder is dan onder nummer 5 vermeld, heeft dit ook tot gevolg, dat de bevestigingsmiddelen niet ver genoeg in het materiaal geslagen worden. Ook de snelheid van de machine wordt minder.

6) Juiste luchtdoorlaat van de aansluitnippel
Ook hier geldt hetzelfde als onder 5. Als de doorlaat van de insteeknippel in de tacker minder is, wordt ook de snelheid minder of blijft het bevestigingsmiddel (bij maximale maat) boven het materiaal staan. Hetzelfde gebeurt bij het bevestigen van harde materialen.

ONS ADVIES

Als u bij de aanschaf van een compressor tussen de € 75,00 tot € 100,00 denkt te besparen komt u op den duur bedrogen uit. Bij de eerste grote reparatie, die onvermijdelijk is, betaalt u namelijk al meer aan reparatiekosten, dan de bovengenoemde bedragen.

Wij adviseren u bij storingen eerst de bovengenoemde 6 punten te controleren alvorens u de luchtdruktacker opstuurt. Natuurlijk kunt u ook onze technische dienst raadplegen.
U bespaart dan vaak veel geld en tijd.

Als u een compressor of luchtdruktacker opstuurt voor reparatie, vermeldt dan s.v.p. de mankementen of storingen. Dit bespaart ons veel tijd voor het opsporen van de storingen. Vanzelfsprekend heeft u er zelf ook profijt van omdat de reparatie kosten dan aanzienlijk minder zullen zijn