Goedgekeurd functiebehoud-systeem van JMV

Goedgekeurd functiebehoud-systeem van JMV
11 oktober 2017

In de utiliteitsbouw zijn functiebehoud-systemen bij brand een belangrijk thema. Een functiebehoud-systeem zorgt ervoor dat bij brand (elektrische) systemen blijven functioneren gedurende een van tevoren afgesproken tijd (30, 60 of 90 minuten). Hierdoor kunnen aanwezige personen het pand veilig verlaten tijdens een brand of andere calamiteit.

Nieuwe functiebehoudbeugels van JMV
JMV introduceert twee nieuwe functiebehoudbeugels die goedgekeurd zijn volgens de DIN 4102-12 norm (90 minuten): een dubbele functiebehoudbeugel en een functiebehoud verzamelbeugel. Beide beugels zijn inclusief kabel, dus als systeem getest. Dit geeft de zekerheid dat de materialen bij brand gedurende 90 minuten blijven fungeren. Bekijk deze nieuwe producten in de nieuwe JMV functiebehoud gids.

JMV-Functiebehoudbeugel

Functiebehoud-aanduiding
Op de kabel wordt de afgesproken tijdseenheid aangeduid met E30, E60 en E90 (het getal staat voor het aantal minuten). Binnen dit tijdsbestek blijft het functiebehoud-systeem (kabel + beugel) de benodigde signalen en/of elektrische energie overdragen. Naast de tijdsaanduiding zijn de kabels in Nederland te herkennen aan de verplichte feloranje of rode kleur.

Kabelbeugel samen met kabel getest
Naast de functiebehoud-kabels spelen ook de functiehoud-kabeldragers/-beugels een belangrijke rol in het (tijdig) signaleren en het terugdringen van een brand in gebouwen. Volgens DIN 4102 – 12 moeten beide op elkaar afgestemd zijn en als zodanig in combinatie met elkaar zijn getest. Wanneer een beugel getest is zonder kabel, wordt het systeem niet aangemerkt als functiebehoud en kan de afgesproken tijdsduur niet worden gegarandeerd.

Betrouwbaar netwerk is van levensbelang
Overal om ons heen zijn functiebehoud-systemen van toepassing:  in parkeergarages, kantoor- en winkelpanden, stations, hotels (horeca), (voetbal)stadions, productiebedrijven, etc. Het is dus van levensbelang dat de installateur een betrouwbaar bekabelingsnetwerk plaatst die de werking van alle andere veiligheidssystemen kan garanderen. Denk aan monitorsystemen, brandmeldinstallaties, alarmsignalen (bijv. slow-whoop), noodverlichting, ventilatiesystemen (met name in tunnels) en ontruimingsinstallaties.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over functiebehoud op www.functiebehoudsysteem.nl.