Wijziging in CPR regelgeving: wat betekent dit voor stekerbare installaties?

Wijziging in CPR regelgeving: wat betekent dit voor stekerbare installaties?
12 december 2019

Vanaf 2017 is het in Europa verplicht om kabels te classificeren op brandgedrag. Deze classificaties en normen zijn in Nederland vastgelegd in de NEN 8012. Per 1 januari a.s. wordt deze officieel toegevoegd aan het Bouwbesluit. Wat gaat er precies veranderen en wat betekent dat voor jou? Met dit artikel informeren we jou over de achtergronden en de gevolgen.

In juli 2017 is in Europa het product kabel toegevoegd aan de Construct Product Regulation (CPR). Voor de toepassing van CPR geldt een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de lokale overheid, de fabrikanten en de installateurs. Sinds 2017 is het verplicht om kabels te classificeren op brandgedrag als deze in Europa op de markt gebracht worden en worden toegepast in gebouwen. In Nederland is deze door de normcommissie in de NEN 8012:2015 vastgelegd.

De aanpassing

Volgens de EU-regels moeten alle lidstaten echter de minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Dit geldt ook voor kabels en kabels in stekerbare installaties. Dit wordt al deels in het Bouwbesluit opgenomen. Op dit moment zijn er echter nog verschillen tussen de NEN 8012 en het Bouwbesluit. Per 1 juli 2020 wordt er een wijziging in de NEN 8012 doorgevoerd. Tegelijkertijd wordt de norm officieel toegevoegd aan het Bouwbesluit. Door deze maatregel worden de brandveiligheidseisen voor alle bouwproducten geharmoniseerd.

Wat betekent dit voor de classificaties

De wijziging geldt voor kabels met Klasse Dca die nu nog een s3 rookclassificatie hebben. Vanaf 1 juli 2020 geldt hiervoor een s2 klasse voor rook. Dit zijn voornamelijk situaties grenzend aan de binnenlucht en waar een eis geldt voor rook- en brandclassificaties. Uiteraard blijven er situaties geldig waarin kabels met rookklasse s3 nog steeds toegepast kunnen worden. Naast de rookclassificatie wordt in de NEN 8012 ook gekeken naar classificaties ten aanzien van brandende vallende deeltjes (d) en de zuurgraad (a) van vrijkomende gassen. Deze extra eisen zijn van essentieel belang om – specifiek voor kabels – het brandgedrag en daarmee de veiligheid van een gebouw vast te kunnen stellen. Dit is echter nog niet in het Bouwbesluit opgenomen. Bij het bepalen van de vereiste brandclassificatie van kabels is het  daarom belangrijk om ten alle tijden aanvullend op het Bouwbesluit de NEN 8012 toe te passen.

Wat betekent dit voor jou?

De aanpassingen zijn niet per direct verplicht, maar gelden vanaf het moment waarop een aanvraag voor een bouwvergunning wordt ontvangen door het bevoegd gezag. Voor reeds afgegeven bouwvergunningen is de datum van afgifte bepalend. Projecten met een bouwvergunning tot en met 30 juni 2020 mogen nog met oude Dca s3 kabels gemaakt worden. Er is dus sprake van een geleidelijke overgangsperiode.

De Dca kabels van Adels-Contact hebben specificatie Dca  s2 / d2 / a1 en voldoen hiermee nu al aan de nieuwe wetgeving. Deze kabels kun je dus ook na 1 juli 2020 toe blijven passen.

Ben jij klaar voor CPR 2.0?

Wil je meer weten over CPR of stekerbaar installeren dan staan onze adviseurs klaar om je vragen te beantwoorden. Voor de keuze van de juiste brandklasse hebben wij een handige selector ontwikkeld die uiteraard opgesteld is conform de richtlijnen van de NEN 8012.