Sponsorbeleid

Hemmink stimuleert mensen, instellingen en organisaties in hun streven tot het leveren van topprestaties en maakt kunst en cultuur bereikbaar voor een breed publiek.

Jaarlijks ondersteunt Hemmink diverse projecten/evenementen, verenigingen en zorginstellingen door middel van materieel, donaties, reclame, advertenties en/of persoonlijke inzet van personeel. Deze sponsoractiviteiten worden voldaan uit het budget dat hiervoor is opgesteld.

Nieuwe sponsorinitiatieven worden getoetst aan een viertal criteria. Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

1. Maatschappelijke waarde
Het initiatief heeft een maatschappelijke waarde.

2. Associatieve waarde
Het initiatief levert een sterke en waardevolle bijdrage aan de associatie van Hemmink.

3. Communicatieve waarde
Het initiatief vermeldt Hemmink in haar communicatie-uitingen.

4. Hospitality waarde
Het initiatief heeft een verbinding met de klanten, medewerkers of andere stakeholders van Hemmink.